สถานที่ตั้ง

95 ถนน เจ้าคำรบ แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

อีเมล

smkbiit@gmail.com